baghuset

Midt- og Østjyllands Bedste Café 2023

Viborgs Bedste Café – 8 år i streg

PERSONDATAPOLITIK

HOS CAFÉ BAGHUSET ApS

OPLYSNINGER OM PERSONDATA TIL KUNDER

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos Café Baghuset, CVR-nr. 32452590.

Som følge af din aftale med Café Baghuset accepterer du denne privatlivspolitik.

Oversigt:

1. Generelt

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger

2.5 Retten til besigtigelse af dine personoplysninger

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger

2.7 Beskyttelse af personoplysninger

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

· Kontakt

· Generelt

Gennem din aftale med Cafe Baghuset indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

Cafe Baghuset beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale hos os

 Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfatte af persondataforordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt af os.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Cafe Baghuset består.

Når du køber en service hos Cafe Baghuset har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Os i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2022 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2027. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Cafe Baghuset og fremsendelse af faktura.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. 

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos Cafe Baghuset ret til at få vores bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til Cafe Baghuset.

Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

2.5 Retten til besigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Cafe Baghuset uden unødig forsinkelse.

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet hos Cafe Baghuset uden unødig forsinkelse, hvis ikke der fortsat findes en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

2.7 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i Selskabets IT-system. Oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Cafe Baghuset skal du rette henvendelse til Sandie Dyhr på e-mail: info@baghuset.net

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over Cafe Baghusets behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Med venlig hilsen

Direktør Mathias Tsilingiris Nielsen

Senest revideret: 26-08-2023

Næste revision: Senest 26-08-2024

Oplysninger

Fischers Plads 6
8800 Viborg

Tlf.: 26 16 21 64
info@baghuset.net

CVR.: 32452590

Åbningstider

Mandag: 09 – 18
Tirsdag: 09 - 18
Onsdag: 09 - 22
Torsdag: 09 - 22
Fredag: 09 - 22
Lørdag: 09 - 17
Søndag: 09 - 16

Hjemmeside af KvDesign

Copyright © 2023